Name Balance Budget Wage Rep Avg Age Avg Att Training Youth Academy Rating Potential
Arameiska-Syrianska Botkyrka IF £252k £10 £10 35 75 2 1 1 48.17 50.43
Ekerö IK £505k £10 £10 20 100 3 2 2 45.32 48.74
Enskede IK £1m £101k £10 40 200 4 11 4 49.87 52.48
Eskilstuna City FK £3m £252k £10k 50 300 8 7 7 47.7 51.08
FC Gute £757k £10 £10 40 150 10 5 8 43.85 47.5
FC Linköping City £3m £252k £5k 30 300 7 2 2 47.93 50.9
IK Sleipner £1m £10 £10 55 200 5 6 4 49.11 51.51
Karlslunds IF HFK £1m £101k £10 35 150 7 8 6 45.33 48.15
KB Karlskoga FF £757k £10 £10 45 100 5 3 4 41.73 44.96
Nacka FF £2m £101k £10 35 150 3 4 3 46.58 49.98
Rynninge IK £252k £10 £10 35 150 6 5 4 45.37 48.64
Smedby AIS £757k £10 £10 30 100 5 5 4 44.83 47.19
Södertälje FK £505k £10 £10 25 250 3 2 2 47.08 49.27
Värmbols FC £757k £10 £10 35 300 4 3 2 46.48 49.64