Name
Larisa
Nation
Greece
Division
Greek Super League 1
Reputation
105
Average Age
Balance
£271k
Wage Budget
£46k
Training Facilities
9
Youth Facilities
8
Youth Academy
9
Stadium Capacity
18000
Average Attendance
2700
Ability
69
Potential
72.4

Larisa Players

Name Age Position Wage Value Cost Expires Rating Potential
Ergys Kace 27 DM, M (C) £10k £1m £2m 30-06-2020
Vangelis Moras 38 D (C) £2k £10k £19k 30-06-2020
Alexis Michail 33 D (LC) £1k £30k £22k 30-06-2021
Svetozar Markovic 20 D (RC) £6k £508k £4m 30-06-2020
Steliano Filip 26 D/WB (L) £1k £276k £259k 30-06-2021
Nikos Golias 26 D (C), DM £780 £20k £39k 31-12-2021
Gabriel Torje 30 M (RL), AM (RLC) £1k £441k £439k 30-06-2020
Radomir Milosavljevic 27 M/AM (C) £3k £639k £562k 30-06-2020
Aly Ghazal 28 D (C), DM, M (C) £2k £478k £438k 30-06-2021
Thanasis Papazoglou 32 ST (C) £1k £82k £131k 30-06-2021
Manolis Bertos 31 D/WB (R) £850 £131k £94k 30-06-2020
Marko Nunic 27 ST (C) £1k £325k £234k 30-06-2021
Ögmundur Kristinsson 31 GK £2k £504k £555k 30-06-2020
Gergely Nagy 26 GK £460 £95k £42k 30-06-2022
Dimitris Pinakas 18 AM (RLC), ST (C) £100 £126k £1m 30-06-2021
Mitchell Whalley 21 DM, M (C) £100 £0 £0
Nikos Karanikas 28 D/WB (R), DM £1k £0 £0 30-06-2021
Vinícius 26 M (R), AM (RL), ST (C) £2k £95k £171k 30-06-2021
Mateo Muzek 25 D (LC), WB (L) £1k £170k £127k 30-06-2022
Giannis Masouras 23 D/WB/M/AM (R) £4k £368k £1m 30-06-2020
Nikola Stankovic 26 D/WB (RL), M (L) £1k £240k £422k 30-06-2022
Amr Warda 26 M (RL), AM (RLC) £6k £1m £3m 30-06-2020
Jonathan Bustos 26 AM (LC) £1k £557k £478k 30-06-2022
Jean-Luc Gbayara 27 M (R), AM (RLC) £1k £0 £0 30-06-2020
Charis Fourkiotis 19 D (C) £100 £2k £10k
Panagiotis Ballas 26 DM, M (C) £460 £14k £24k 30-06-2020
Adnan Secerovic 28 DM, M (C) £1k £0 £0 30-06-2021
Aleksandar Gojkovic 31 D (LC), WB (L), DM £780 £60k £106k 30-06-2020
Nikola Zizic 32 D (C) £1k £92k £66k 30-06-2022
Charis Iliadis 23 D (C), DM, M (C) £150 £49k £45k 30-06-2022
Alexandros Chalatsis 20 M/AM (RC) £100 £1k £6k 30-06-2021
Stratos Misyrlis 19 GK £0 £112 £0
Dimitris Loufakis 20 M/AM (RC) £100 £7k £9k 30-06-2023
Stefanos Souloukos 19 GK £100 £4k £7k 31-12-2020

Larisa Staff