Name Total Teams Avg Budget Avg Age Avg Training Avg Youth Avg Academy Avg Rep Avg Att Avg Rating Avg Potential
Eredivisie 18 6395349 13.61 13.39 12.89 122 71.88 75.64
Dutch Cup 0
Keuken Kampioen Divisie 16 141042 9.19 8.38 8.5 91 66.02 70.14
Dutch Tweede Divisie 16 2.56 2.5 2.56 48 56.91 59.91
Dutch Super Cup 0
Dutch Topklasse Zaterdag 0
Dutch Topklasse Zondag 0
Dutch Derde Divisie Zaterdag 16 2.47 2.33 2.4 37 52.66 55.51
Dutch Derde Divisie Zondag 16 2.4 2.2 2.2 35 50.06 52.84
Dutch Hoofdklasse Zondag A 16 2.17 2.17 2.17 27 36.53 38.8
Dutch Hoofdklasse Zondag B 16 1000 2.2 2.2 2.2 25 35.66 37.78
Dutch Hoofdklasse Zaterdag A 16 3.2 3.5 3.2 28 46.05 48.44
Dutch Hoofdklasse Zaterdag B 16 2.25 2.25 2.42 28 43.33 45.48
Dutch Topklasse 0
Dutch Hoofdklasse Zaterdag C 0
Dutch Hoofdklasse Zondag C 0
Dutch Reserve Competition Eerste Divisie 0
Dutch Reserve Competition Eredivisie 0
Dutch Under 19 Fourth Division H 0
Dutch Under 19 Third Division D 0
Dutch Under 19 Third Division C 0
Dutch Under 19 Third Division B 0
Dutch Under 19 Third Division A 0
Dutch Under 19 Second Division B 0
Dutch Under 19 Second Division A 0
Dutch Under 19 Fourth Division A 0
Dutch Under 19 Fourth Division G 0
Dutch Under 19 Fourth Division F 0
Dutch Under 19 Fourth Division E 0
Dutch Under 19 Fourth Division D 0
Dutch Under 19 Fourth Division C 0
Dutch Under 19 Fourth Division B 0
Dutch Under 19 First Division 0
Dutch Under 19 Eredivisie 0
Dutch Hoofdklasse 0
Dutch Eerste Klasse Zondag C 14 2 2 2 18 14.43 15.28
Dutch Eerste Klasse Zondag F 14 2.83 2.83 2.83 18 6.12 6.34
Dutch Eerste Klasse Zondag E 14 2.2 2.2 2.2 20 11.91 12.57
Dutch Eerste Klasse Zondag D 14 3 3.25 3.25 19 17.99 18.99
Dutch Eerste Klasse Zaterdag A 13 3 3 3.5 21 13.72 14.3
Dutch Eerste Klasse Zondag B 14 2.8 2.8 2.8 18 19.89 20.88
Dutch Eerste Klasse Zaterdag C 14 3 3 3 21 18.87 19.77
Dutch Eerste Klasse Zaterdag E 14 4 4 4 19 14.34 14.88
Dutch Eerste Klasse Zaterdag D 14 2.86 2.86 2.86 25 27.3 28.65
Dutch Eerste Klasse Zaterdag B 14 2.67 2.67 2.67 22 23.66 24.84
Dutch Eerste Klasse Zondag A 14 2.75 2.75 2.75 19 13.61 14.36
Dutch Tweede Klasse Zondag L 14 4 4 4 13 4.04 4.11
Dutch Tweede Klasse Zondag K 14 3.67 3.67 3.67 12 3.63 3.76
Dutch Tweede Klasse Zondag J 14 3.5 3.5 3.5 12 4.29 4.49
Dutch Tweede Klasse Zondag I 14 3 3 3 12 7.02 7.41
Dutch Tweede Klasse Zondag H 14 2 2 2 12 5.19 5.48
Dutch Tweede Klasse Zondag G 14 5 5 5 12 9.74 10.31
Dutch Tweede Klasse Zondag F 14 5 5 5 13 5.2 5.51
Dutch Tweede Klasse Zondag E 14 2 2 2 12 7.24 7.58
Dutch Tweede Klasse Zondag D 13 4 4 4 12 2.24 2.33
Dutch Tweede Klasse Zondag C 14 4.67 4.67 4.67 13 5.79 6.14
Dutch Tweede Klasse Zondag B 14 3.75 4.25 4 13 9.41 9.87
Dutch Tweede Klasse Zaterdag E 14 2.5 2.5 2.5 12 2.64 2.79
Dutch Tweede Klasse Zondag A 14 4 4 4 11 0.65 0.66
Dutch Tweede Klasse Zaterdag B 13 2 2 2 13 6.32 6.68
Dutch Tweede Klasse Zaterdag C 13 2 2 2 12 15.44 16.35
Dutch Tweede Klasse Zaterdag D 14 3.4 3.4 3.4 14 15.49 16.2
Dutch Tweede Klasse Zaterdag A 13 3.67 3.67 3.67 15 16.99 17.51
Dutch Tweede Klasse Zaterdag F 14 2 2 2 13 5.88 6.1
Dutch Tweede Klasse Zaterdag G 14 3.33 3.33 3.33 13 14.84 15.39
Dutch Tweede Klasse Zaterdag H 13 2 2 2 12 4.15 4.38
Dutch Tweede Klasse Zaterdag I 14 12 1.22 1.26
Dutch Tweede Klasse Zaterdag J 14 12 3.17 3.34
Dutch Derde Klasse Zondag B Noord 0
Dutch Derde Klasse Zondag B Oost 0
Dutch Derde Klasse Zondag B West 1 0
Dutch Derde Klasse Zondag B West 2 0
Dutch Derde Klasse Zondag B Zuid 1 0
Dutch Derde Klasse Zondag B Zuid 2 0
Dutch Derde Klasse Zondag C Noord 0
Dutch Derde Klasse Zondag C Oost 0
Dutch Derde Klasse Zondag D Noord 0
Dutch Derde Klasse Zondag C West 1 0
Dutch Derde Klasse Zondag C West 2 0
Dutch Derde Klasse Zondag C Zuid 1 0
Dutch Derde Klasse Zondag C Zuid 2 0
Dutch Derde Klasse Zondag A Zuid 1 0
Dutch Derde Klasse Zondag D Oost 0
Dutch Derde Klasse Zondag D West 1 0
Dutch Derde Klasse Zondag D West 2 0
Dutch Derde Klasse Zondag D Zuid 1 0
Dutch Derde Klasse Zondag D Zuid 2 0
Dutch Derde Klasse Zondag A Zuid 2 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag D West 2 0
Dutch Derde Klasse Zondag A West 2 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag B Zuid 1 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag A Noord 13 9 1.13 1.15
Dutch Derde Klasse Zaterdag A Oost 10 2 2 2 9 0.35 0.38
Dutch Derde Klasse Zaterdag A West 1 0 5 5 5 10 3.06 3.16
Dutch Derde Klasse Zaterdag A West 2 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag A Zuid 1 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag B Noord 12 9 0 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag B Oost 12 6 6 6 10 2.63 2.7
Dutch Derde Klasse Zaterdag B West 1 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag B West 2 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag C Oost 13 2 2 2 9 3.49 3.64
Dutch Derde Klasse Zondag A West 1 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag C West 1 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag C West 2 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag C Zuid 1 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag D Noord 12 8 0.74 0.77
Dutch Derde Klasse Zaterdag D Oost 12 9 3.28 3.38
Dutch Derde Klasse Zaterdag D West 1 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag D Zuid 1 0
Dutch Derde Klasse Zondag A Noord 0
Dutch Derde Klasse Zondag A Oost 0
Dutch Derde Klasse Zaterdag C Noord 10 2 2 2 10 3.24 3.43