Name
Sporting Clube de Braga - SAD
Nation
Portugal
Division
Portuguese Premier League
Reputation
142
Average Age
Balance
£2m
Wage Budget
£12k
Training Facilities
14
Youth Facilities
17
Youth Academy
15
Stadium Capacity
17000
Average Attendance
12061
Ability
67.58
Potential
69.61

Sporting Clube de Braga - SAD Players

Name Age Position Wage Value Cost Expires Rating Potential
Custódio 30 DM £3k £2m £3m 29-06-2017
Alan 33 AM R £4k £466k £667k 29-06-2014
Nuno André Coelho 27 D C £5k £660k £902k 29-06-2015
Agdon 27 AM (RL), ST (C) £3k £148k £91k 29-06-2018
Djamal 30 DM £1k £196k £165k 29-06-2015
Rodrigo Battaglia 29 DM, M (C) £4k £3m £4m 29-06-2018
Luiz Carlos 35 DM, M (C) £3k £195k £171k 29-06-2015
Eduardo 30 GK £29k £1m £2m 29-06-2014
Nikola Vukcevic 28 DM, M (C) £2k £10m £8m 29-06-2017
Éder 32 ST (C) £8k £1m £724k 29-06-2016
Xeka 25 DM, M (C) £250 £5m £5m 29-06-2014
Paulo Vinícius 35 D (C) £2k £52k £57k 29-06-2014
Vincent Sasso 29 D (RC) £2k £1m £1m 29-06-2016
Rafa 27 AM (RLC) £2k £17m £16m 29-06-2017
Gonçalo Silva 29 D (C) £590 £492k £394k 29-06-2016
João Patrão 30 M/AM (C) £510 £138k £121k 29-06-2015
Aderllan Santos 31 D (C) £3k £3m £300m 29-06-2018
Platiny 29 AM (L), ST (C) £590 £161k £258k 29-06-2014
Hugo Basto 27 D (C) £590 £195k £258k 29-06-2017
Tiago Sá 25 GK £340 £582k £240k 29-06-2014
Rui Coentrão 28 D/WB/AM (L) £510 £134k £107k 29-06-2016
Raul Rusescu 32 ST (C) £7k £69k £121k 29-06-2018
Baiano 33 D/WB (R) £3k £0 £0 29-06-2015
Felipe Pardo 29 M (R), AM (RL) £5k £1m £1m 29-06-2018
André Pinto 30 D (C) £3k £0 £0 29-06-2017
Kadu 34 D (C) £8k £4k £2k 29-06-2017
Joãozinho 31 D/WB (L) £2k £219k £145k 29-06-2016
Rúben Micael 33 M/AM (C) £8k £328k £216k 29-06-2018
Núrio 25 D/WB (L) £510 £1m £11m 29-06-2015
Nuno Valente 28 M (C), AM (LC) £680 £0 £0 29-06-2014
Mauro 22 DM £500 £24k £11k 29-06-2015
Chidi Osuchukwu 26 DM, M/AM (C) £680 £167k £368k 29-06-2017
Djibril Zidnaba 26 DM, M (C) £840 £15k £26k 29-06-2016
Welthon 28 AM (R), ST (C) £490 £137k £76k 31-12-2017
Cristiano Figueiredo 29 GK £2k £81k £71k 29-06-2014
Thales 26 D/WB (R) £350 £173k £152k 31-12-2015
Leandro Kappel 30 M (R), AM (RL) £3k £521k £573k 29-06-2016
Diogo Ribeiro 29 ST (C) £590 £85k £68k 29-06-2014
Rafael Alves 26 GK £110 £26k £56k 29-06-2014
Michał Grunt 26 ST (C) £510 £3k £6k 29-06-2017
Pedro Eira 25 D (C) £510 £6k £10k 29-06-2014
Artur Jorge 25 D (C) £210 £361k £651k 29-06-2014
Pedro Cavadas 28 GK £340 £0 £0 29-06-2014
Erik Moreno 28 ST (C) £5k £0 £0 29-06-2018
Diogo Coelho 28 D/WB (L) £510 £38k £82k 29-06-2014
Mihailo Milutinovic 25 D (RC) £260 £34k £47k 29-06-2015
Breno 23 D (RC) £40 £6k £8k 29-06-2016
Tiago Vilela 24 ST (C) £40 £338 £0 29-06-2015
Aleksandar Miljkovic 30 D/WB (R) £3k £311k £342k 29-06-2017
Piqueti 27 AM (RL) £420 £113k £124k 29-06-2015
Sargis Shahinyan 24 DM £140 £18k £17k 29-06-2014
Erivaldo 26 M/AM (RL) £250 £17k £15k 29-06-2014
Tomás Dabó 26 D/WB (R) £340 £0 £0 29-06-2015
Leandro Albano 28 D (RL) £420 £11k £9k 29-06-2016
Birhanu Taye 25 DM, M/AM (C) £110 £0 £0 29-06-2015
Mazala 18 ST £170 £500 £950 29-06-2015
Sergey Kundik 25 M (R), AM (RL) £1k £66k £72k 29-06-2015
Maxim Zhestkov 27 WB/M/AM (R) £510 £7k £4k 29-06-2017
Bruno Mendonça 26 M (L), AM (RLC) £420 £5k £6k 29-06-2014