Name
Krumkachy Minsk
Nation
Belarus
Division
Belarusian First League
Reputation
55
Average Age
Balance
£750k
Wage Budget
£23k
Training Facilities
10
Youth Facilities
1
Youth Academy
1
Stadium Capacity
600
Average Attendance
200
Ability
54.3
Potential
58.3

Krumkachy Minsk Players

Name Age Position Wage Value Cost Expires Rating Potential
S. Vyach.Kovalchyuk 27 D LC, DM £140 £8k £3k 31-12-2016
Mikhail Gornak 25 AM RLC £130 £4k £1k 31-12-2015
Evgeniy Shikavka 27 AM (L), ST (C) £90 £15k £38k 31-12-2016
Maxim Zhibul 20 D LC £100 £3k £3k 31-12-2016
Evgeniy Novokovskiy 21 AM L £110 £4k £5k 31-12-2016
Alexey Gaponov 28 D R £180 £22k £1k 31-12-2016
Sergey Bulynenok 27 DM, M (C) £120 £523 £1k 31-12-2016
Alexandr Verenich 24 M (C), AM (RC) £100 £315 £0 31-12-2016
Sergey Koshel 34 AM (C), ST (C) £130 £0 £0 31-12-2016
Sergey Volkorezov 25 D/WB (L) £80 £7k £9k 31-12-2016
Maxim Taleyko 27 D (C), DM, M (C) £110 £1k £2k 31-12-2016
Mikhail Konopelko 41 AM L £100 £180 £10 31-12-2015
Vitaliy Makavchik 38 GK £160 £0 £0 31-12-2016
Evgeniy Kostyukevich 30 GK £40 £0 £0 31-12-2016
Alexandr Skshinetskiy 30 DM £120 £2k £3k 31-12-2016
Denis Shunto 32 ST £60 £100 £10 31-12-2015
Maxim Gaytukevich 20 AM L £90 £3k £3k 31-12-2016
Roman Gaev 31 D (C), DM, M (C) £100 £1k £2k 31-12-2015
Anton Shunto 32 GK £160 £162 £0 31-12-2015
Sergey Korsak 31 M (R), AM (RC), ST (C) £200 £0 £0 31-12-2015
Alexey Kashevskiy 25 M/AM (RL) £70 £629 £0 31-12-2016
Filipp Ivanov 30 AM (C), ST (C) £180 £0 £0 31-12-2015

Krumkachy Minsk Staff