Football Manager Data Update

Latest Transfers and Updated Squads for Football Manager.

  • Updated 17 Jan 2021
  • 4,166 Changes
  • 165 Contributors
  • FM21.0

Shijiazhuang Ever Bright - Football Manager Data Update

Afshin Ghotbi
#5707582
Alejandro Prieto
#34053825
An Shuo
#23221042
Andrea Magini
#43152880
Bai He
#137651
Cao Xuan
#5637956
Chang Qing (Qing Chang)
#23406870
Chen Pu
#23286281
Chen Wenlei
#34043734
Chen Yiteng
#23408231
Chen Yuhang
#23300454
Chen Zeng
#23220972
Chen Zitong
#23407085
Cossa (Marco Antônio Alvarez Ferreira)
#3301522
Deng Yubiao
#83153406
Dong Yibo
#34047416
Elseline van der Poll
#37028452
Feng Shaoshun
#1010037
Guo Sheng
#23148529
Guo Shicheng
#34043743
Guo Shilong
#34043738
Guo Yunqi
#23249725
Han Feng
#137652
Hu Jiaqi
#34047417
Jahanyar Mohebbi
#23403557
Jun Marques Davidson
#781188
Li Deping (Deping Li)
#23082430
Li Fengyin
#83172456
Li Gang (Gang Li)
#23151696
Li Jinyang
#23249723
Li Lifei (Lifei Li)
#23249731
Li Qiang (Qiang Li)
#23229993
Li Qilong
#23451100
Li Weidong (Weidong Li)
#23468313
Liao Chengjian
#23096862
Liu Chaoyang
#23465151
Liu Wei
#23220964
Liu Xinyu
#23179429
Liu Yan (Yan Liu)
#131859
Liu Yanxi
#34046205
Liu Ziming
#23224210
Long Tengyi
#34043731
Lu Hantao
#23421685
Lyu Hongchen
#23033944
Lyu Jianjun
#1007678
Lyu Yaorong
#34043736
Ma Chongchong
#23053132
Mao Ziyu
#23468317
Matheus
#8878263
Muriqui
#8832828
Niu Jikang
#23468319
Oscar Maritu
#23465502
Pan Chaoran
#23079280
Pei Ziqi
#23430012
Pete Vagenas
#975222
Piao Shihao
#23111596
Qin Wei (Wei Qin)
#23300579
Qiu Zhongliang
#23468318
Ren Hongjiang (Hongjiang Ren)
#23315598
Rômulo
#19045256
Shao Puliang
#23032390
Shen Naiqian (Naiqian Shen)
#23468314
Stoppila Sunzu
#85029659
Su Jingyu
#1007680
Subat
#34045235
Sun Jianxiang
#23441018
Sun Xuelong
#23406974
Tian Ke
#34043737
Wang Chunkai
#23249724
Wang Hongyu
#23217375
Wang Jinze
#23407456
Wang Peng
#23180011
Wang Peng
#23144109
Wang Shen
#23331544
Wang Shengli (Shengli Wang)
#5626980
Wang Weibin
#34047415
Wang Zhuo
#23300582
Wang Zihao
#23143508
Wang Zijun
#34047414
Wu Chao
#23032795
Wu Haoran
#23117569
Wu Xiaofei (Xiaofei Wu)
#34052915
Wu Xiaotian
#23265575
Xiong Shiji
#34043739
Xu Jihong
#34043741
Yang Peng
#34043740
Yang Yiming
#23300578
Yang Yun
#23036637
Yuan Wanyong (Wanyong Yuan)
#23207113
Zang Yifeng
#23126289
Zhan Minwei
#23135131
Zhang Aokai
#23381756
Zhang Guoxing (Guoxing Zhang)
#5626987
Zhang Hao
#23286285
Zhang Jingxiang
#23468320
Zhang Xinyuan
#34047413
Zhang Yaoguang (Yaoguang Zhang)
#34043732
Zhang Yi
#23285837
Zhang Zhenqiang
#23141130
Zhao Jianfei
#23381412
Zhao Junzhe
#128118
Zheng Zhiyun
#23230223
Zhong Jiyu
#23229308
Zhou Wenxiu (Wenxiu Zhou)
#23224211
Zhu Jun
#34043735
Zhu Xiuzhi
#34043733
Zhuo Zhenkai
#34047412