Football Manager Data Update

Latest Transfers and Updated Squads for Football Manager.

  • Updated 25 Feb 2021
  • 11,555 Changes
  • 239 Contributors
  • FM21.0

VPK-Agro Vyshneve - Football Manager Data Update

Andriy Bubentsov
#71091080
Anton Kicha
#71041790
Anton Sharko
#71042617
Artem Bilyi
#71111605
Bogdan Shmygelskyi
#2000037133
Denys Shelikhov
#71004018
Dmytro Piddubnyi
#71102713
Dmytro PiddubnyiDmytro Piddubnyi now has a role as Player.
Dmytro PiddubnyiDmytro Piddubnyi now has a contract until 30th June 2022.
Dmytro PiddubnyiDmytro Piddubnyi is now on loan to VPK-Agro VyshneveVPK-Agro Vyshneve paying 100% of wages.
Dmytro Zozulya
#5325047
Dmytro ZozulyaDmytro Zozulya has been transferred to VPK-Agro VyshneveVPK-Agro Vyshneve.
Dmytro ZozulyaDmytro Zozulya now has a role as Player.
Dmytro ZozulyaDmytro Zozulya now has a contract until 30th June 2021.
Giorgi Gadrani
#59063417
Giorgi GadraniGiorgi Gadrani has been transferred to VPK-Agro VyshneveVPK-Agro Vyshneve.
Giorgi GadraniGiorgi Gadrani now has a role as Player.
Giorgi GadraniGiorgi Gadrani now has a contract until 30th June 2021.
Igor Sokolyanskyi
#71003041
Ivan Bilyi
#5328372
Ivan Budnyak
#71092818
Ivan Tyschenko
#71101712
Kyrylo Doroshenko
#71000434
Kyrylo Sydorenko
#5316202
Luka Koberidze
#59065308
Luka KoberidzeLuka Koberidze has been transferred to VPK-Agro VyshneveVPK-Agro Vyshneve.
Luka KoberidzeLuka Koberidze now has a role as Player.
Luka KoberidzeLuka Koberidze now has a contract until 30th June 2021.
Maxym Agapov
#71102706
Maxym AgapovMaxym Agapov now has a role as Player.
Maxym AgapovMaxym Agapov now has a contract until 30th June 2022.
Maxym AgapovMaxym Agapov is now on loan to VPK-Agro VyshneveVPK-Agro Vyshneve until 30th June 2021 paying 100% of wages.
Maxym Lugovskyi
#2000037119
Mykhaylo Vasyljev
#71006408
Mykola Zbarakh
#478709
Mykyta Dongauzer
#71042484
Oleksandr Belyaev
#71108534
Oleksandr BelyaevOleksandr Belyaev now has a role as Player.
Oleksandr BelyaevOleksandr Belyaev now has a contract until 30th June 2022.
Oleksandr BelyaevOleksandr Belyaev is now on loan to VPK-Agro VyshneveVPK-Agro Vyshneve until 30th June 2021 paying 100% of wages.
Olexandr Andrushko
#71099045
Olexandr Loginov
#71029391
Olexandr Vorobey
#71068425
Olexandr VorobeyOlexandr Vorobey has been transferred to VPK-Agro VyshneveVPK-Agro Vyshneve.
Olexandr VorobeyOlexandr Vorobey now has a role as Player.
Olexiy Krasov
#71061721
Pavlo Ksyonz
#5320278
Pavlo KsyonzPavlo Ksyonz has been transferred to VPK-Agro VyshneveVPK-Agro Vyshneve.
Pavlo KsyonzPavlo Ksyonz now has a role as Player.
Pavlo Milesin
#71068849
Pavlo MilesinPavlo Milesin has been transferred to Kremin KremenchugKremin Kremenchug.
Pavlo MilesinPavlo Milesin now has a role as Player.
Pavlo MilesinPavlo Milesin now has a contract until 30th June 2021.
Sergiy Aleksanov
#71029767
Sergiy Palyukh
#71080513
Sergiy PalyukhSergiy Palyukh has been transferred to VPK-Agro VyshneveVPK-Agro Vyshneve.
Sergiy PalyukhSergiy Palyukh now has a role as Player.
Stanislav Kulish
#71049737
Stanislav KulishStanislav Kulish has been transferred to VPK-Agro VyshneveVPK-Agro Vyshneve.
Stanislav KulishStanislav Kulish now has a role as Player.
Stanislav KulishStanislav Kulish now has a contract until 30th June 2021.
Stanislav Peredystyi
#71003013
Svyatoslav Shapovalov
#71088137
Tymofiy Sukhar
#71092812
Tymofiy SukharTymofiy Sukhar now has a role as Player.
Tymofiy SukharTymofiy Sukhar is now on loan to VPK-Agro VyshneveVPK-Agro Vyshneve until 30th June 2021 paying 100% of wages.
Vladyslav Gorbachenko
#2000037114
Yaroslav Terekhov
#71099063
Yegor Smirnov
#71080226
Yuriy Yaremenko
#2000037136