Name
Abuli Akhalkalaki
Nation
Georgia
Division
Georgian Meore Liga Centri
Reputation
30
Average Age
Balance
Wage Budget
Training Facilities
4
Youth Facilities
6
Youth Academy
4
Stadium Capacity
500
Average Attendance
120
Ability
42.4
Potential
45.9

Abuli Akhalkalaki Players

Name Age Position Wage Value Cost Expires Rating Potential
Aram Sukasyan 29 WB (L) £100 £0 £0 29-06-2017
Samvel Saaryan 26 ST (C) £100 £0 £0 29-06-2017
Vladimir Sevikyan 27 D (L) £100 £0 £0 29-06-2017
Davit Tlashadze 32 D/WB (R) £100 £1k £0 29-06-2017
Vladimir Harutyunyan 20 ST (C) £10 £0 £0 29-06-2019
Mkhitar Akopian 31 DM, M (C) £100 £727 £0 29-06-2017
Nikoloz Sadaghashvili 31 M (RL) £140 £0 £0 29-06-2017
Vaagn Poirazyan 23 AM (C) £100 £3k £4k 29-06-2017
Eduard Kosoyan 19 D/WB (L) £10 £233 £0 29-06-2020
Sedrak Saaryan 24 AM (C) £100 £2k £2k 29-06-2017
Vardan Zhamkochyan 20 D/WB (L) £10 £2k £2k 29-06-2019
Levan Maznishvili 35 M (C) £100 £196 £0 29-06-2017
Giorgi Samkharadze 29 D (R) £100 £0 £0 29-06-2017
Andranik Khachatrian 30 M (C) £100 £0 £0 29-06-2017
Maksim Torosyan 33 M/AM (RC) £100 £0 £0 29-06-2017
Gurgen Gabrielyan 25 D (C), DM, M (C) £100 £0 £0 29-06-2017
Besik Kechkhuashvili 33 GK £100 £0 £0 29-06-2017
Rubik Gevorgyan 21 ST (C) £10 £2k £2k 29-06-2019
Giorgi Ichkiti 30 ST (C) £150 £0 £0 29-06-2017
Zhorzhik Giloian 24 M (C) £100 £2k £0 29-06-2017
Karen Avetisyan 28 D (C), DM, M (C) £100 £0 £0 29-06-2017
Kote Khutsishvili 28 ST (C) £100 £0 £0 29-06-2017
Sarkis Khachatrian 28 ST (C) £100 £3k £2k 29-06-2017
Stepan Margaryan 25 ST (C) £100 £0 £0 29-06-2017
Mkrtich Oganesyan 28 GK £100 £0 £0 29-06-2017

Abuli Akhalkalaki Staff

Name Age Job Wage Rating Expires
Mkhitar Akopian 31 £0