Football Manager Data Update

Latest Transfers and Updated Squads for Football Manager.

  • Updated 19 Sep 2021
  • 42,379 Changes
  • 337 Contributors
  • FM21.4
Alexandros Tsoutsis
#36045147
Alexandros TsoutsisAlexandros Tsoutsis has been transferred to PAS Acheron KanalakiouPAS Acheron Kanalakiou.
Aris Vlachos
#36077948
Dimitris Anastasiadis
#36114660
Dimitris Konstantakos
#36158403
Dimitris Kyriakis
#36090272
Dimitris Theodorakis
#36139049
Dimitris TheodorakisDimitris Theodorakis has been transferred to PAS Acheron KanalakiouPAS Acheron Kanalakiou.
Dimitris Verbis
#8707803
Fotis Georgiou
#687073
Fotis GeorgiouFotis Georgiou has been transferred to PAS Acheron KanalakiouPAS Acheron Kanalakiou.
Giannis Kantartzis
#36097469
Giannis KantartzisGiannis Kantartzis has been transferred to PAS Acheron KanalakiouPAS Acheron Kanalakiou.
Giannis KantartzisGiannis Kantartzis now has a contract until 30th June 2022.
Kostas Rossios
#36149520
Kostas Zdravos
#36087007
Nikos Papanikou
#36057438
Nikos PapanikouNikos Papanikou has been transferred to PAS Acheron KanalakiouPAS Acheron Kanalakiou.
Spyros Nikolaou
#36078580
Stefanos Kapias
#686976
Stefanos KapiasStefanos Kapias has been transferred to PAS Acheron KanalakiouPAS Acheron Kanalakiou.
Stefanos KapiasStefanos Kapias now has a contract until 30th June 2022.
Vangelis Konstantinou
#36158643
Vangelis Tziarras
#36140040

Latest Submissions

Fotis Georgiou
15 Sep 2021 18:21:53
Submitted by Nick Kotsonis 15 Sep 2021 18:21:53
Last Moderated by roderrio 15 Sep 2021 20:22:13
Dimitris Theodorakis
10 Sep 2021 06:51:52
Submitted by Nick Kotsonis 10 Sep 2021 06:51:52
Last Moderated by roderrio 10 Sep 2021 12:40:06
Alexandros Tsoutsis
06 Sep 2021 06:54:54
Submitted by Nick Kotsonis 06 Sep 2021 06:54:54
Last Moderated by roderrio 07 Sep 2021 11:36:17
Nikos Papanikou
06 Sep 2021 06:54:17
Submitted by Nick Kotsonis 06 Sep 2021 06:54:17
Last Moderated by roderrio 07 Sep 2021 11:36:14
Stefanos Kapias
24 Aug 2021 15:30:02
Stefanos KapiasStefanos Kapias has been transferred to PAS Acheron KanalakiouPAS Acheron Kanalakiou.
Stefanos KapiasStefanos Kapias now has a contract until 30th June 2022.
Submitted by Nick Kotsonis 24 Aug 2021 15:30:02
Last Moderated by roderrio 24 Aug 2021 18:58:17
Giannis Kantartzis
24 Aug 2021 15:29:13
Giannis KantartzisGiannis Kantartzis has been transferred to PAS Acheron KanalakiouPAS Acheron Kanalakiou.
Giannis KantartzisGiannis Kantartzis now has a contract until 30th June 2022.
Submitted by Nick Kotsonis 24 Aug 2021 15:29:13
Last Moderated by roderrio 24 Aug 2021 18:58:15