Football Manager Data Update

Latest Transfers and Updated Squads for Football Manager.

  • Updated 25 Feb 2021
  • 11,555 Changes
  • 239 Contributors
  • FM21.0

Torpedo BelAZ Zhodino - Football Manager Data Update

Alan Aussi
#89071509
Alexandr Drachev
#17035899
Alexandr Korolenok
#17035888
Alexey Antilevskiy
#17038210
Alexey Kozlov
#58129867
Alexey Pankovets
#139800
Alexey Shapovalov
#17035890
Anatoliy Makarov
#17035896
Andrey Gorbunov
#7480402
Andrey Khachaturyan
#17000518
Andrey Kovalchuk
#2000018398
Andrey Solovjev
#2000018406
Anton Bogdanov
#17035897
Anton Kulinkovich
#17035894
Denis Gruzhevskiy
#2000010371
Dmitriy Antilevskiy
#17029332
Dmitriy Galuza
#2000018396
Dmitriy Gutyrchik
#2000018405
Dmitriy Korolenok
#17035889
Dmitriy Tatarzhinskiy
#17035881
Dmitriy Yashin
#58100682
Egor Baranov
#17035883
Egor Konopelkin
#17035891
Ernest Astakhov
#71112177
Ernest Musiyachin
#2000035136
Evgeniy Abramovich
#17034336
Evgeniy Konoshonok
#17035886
Evgeny Kalinovsky
#2000018402
Igor Burko
#17025590
Ilya Kukharchik
#17036182
Ivan Butenas
#2000018397
Ivan Guznyak
#2000018399
Ivan Karalkevich
#2000018404
Ivan Sivakov
#2000018401
Kirill Kirilenko
#17033856
Kirill KirilenkoKirill Kirilenko has been transferred to Torpedo BelAZ ZhodinoTorpedo BelAZ Zhodino.
Kirill KirilenkoKirill Kirilenko now has a role as Player.
Kirill KirilenkoKirill Kirilenko now has a contract until 31st December 2021.
Kirill Leonovich
#17034381
Kirill Premudrov
#17025588
Lipe Veloso (Luiz Felipe Veloso Santos)
#19274612
Lipe VelosoLipe Veloso has had his loan terminated.
Maxim Bordachev
#7486063
Mikhail Afanasjev
#7480465
Moresche (Matheus Celestino Moresche Rodrigues)
#19246350
Nikita Buga
#2000035137
Nikita Nikolaevich
#17035383
Nikolay Makarevich
#2000018020
Nikolay Sidorovich
#17035879
Oleg Chukholskiy
#17035892
Pavel Fomin
#17035893
Pavel Silich
#17035880
Rodion Syamuk
#17004456
Samuel Odeoibo
#17033717
Vadim Mikheychik
#17035887
Vasiliy Zhurnevich
#17028022
Vitaly Ustinov
#58045448
Vladimir Bushma
#7480871
Vladimir Chernukho
#17032535
Vladimir Nebyshinets
#2000035135
Vladislav Khendogiy
#2000018407
Yuriy Gabovda
#71002828
Yuriy Pavlyukovets
#17025604