Name
Smolevichi-STI
Nation
Belarus
Division
Belarusian First League
Reputation
35
Average Age
Balance
£587k
Wage Budget
Training Facilities
7
Youth Facilities
8
Youth Academy
7
Stadium Capacity
2300
Average Attendance
450
Ability
50.5
Potential
53.54

Smolevichi-STI Players

Name Age Position Wage Value Cost Expires Rating Potential
Madzhid 28 D C, DM £140 £6k £3k 31-12-2015
Ilya Trachinskiy 31 M (RC), AM (R) £140 £988 £2k 31-12-2014
Denis Lekhavitskiy 33 D (C) £120 £386 £0 31-12-2014
Pavel Karbovskiy 31 D (RC), WB/M (R) £130 £0 £0 31-12-2014
Pavel Chikida 25 D (RL) £80 £554 £0 31-12-2014
Alexandr Kolotsey 26 AM C £140 £3k £1k 31-12-2014
Andrey Orochko 29 AM (RLC), ST (C) £130 £0 £0 31-12-2014
Leonid Khankevich 24 ST (C) £0 £334 £7k
Alexandr Kulbako 23 M C £60 £140 £80 31-12-2014
Egor Semenov 32 M/AM (C) £120 £1k £3k 31-12-2014
Yakov Kazak 34 AM (RL) £150 £0 £0 31-12-2014
Sergey Rusak 31 M (C) £120 £719 £0 31-12-2014
Eugeniy Myalik 24 GK £30 £80 £50 31-12-2014
Alexandr Cherkas 25 GK £30 £190 £80 31-12-2014
Dmitriy Korol 23 M L £70 £120 £60 31-12-2014
Pavel Okhremchuk 27 GK £30 £1k £1k 31-12-2015
Gleb Zakharen 29 M/AM (R), ST (C) £100 £1k £0 31-12-2014
Alexandr Shvaybovich 27 D C, DM £70 £190 £10 31-12-2014
Roman Kovalchuk 18 D C £60 £450 £30 31-12-2014

Smolevichi-STI Staff