Name Balance Budget Wage Rep Avg Age Avg Att Training Youth Academy Rating Potential
Beitar Tel-Aviv/Ramla £17m £5 70 500 3 4 6 57.8 62.7
Hapoel Acre £68m £17k £1k 80 3000 4 4 4 59.8 63.3
Hapoel Afula £22m 63 1500 5 4 4 57.7 61.4
Hapoel Bnei Lod Rakevet £17m £3k £125 73 500 4 7 3 57 61.3
Hapoel Jerusalem £24m £5 £978 62 800 8 9 9 56.6 61
Hapoel Katamon Jerusalem £39m £5 £5 71 1500 4 8 4 59 62.2
Hapoel Nazareth-Ilit £22m £5 £5 60 1700 6 8 8 56.2 60.1
Hapoel Nir Ramat HaSharon £20m £13k £375 63 1396 9 12 13 58.4 62.6
Hapoel Petach-Tikva £27m £5 £244k 78 3000 10 10 10 60.5 65.1
Hapoel Ramat-Gan £24m 71 800 10 10 10 59.4 63.7
Hapoel Rishon LeZion £7m £52k 63 2000 11 12 12 58 63.4
Ironi Nesher £24m £5 £7k 58 500 6 8 10 56.2 60.4
Maccabi Ahi Nazareth £64m £39k £7k 73 4930 11 8 10 58.6 62.1
Maccabi Herzliya £29m £33k £2k 68 800 9 8 9 57.5 61.4
Maccabi Netanya £117m £65k £5k 81 6500 8 12 13 61.5 65.7
Maccabi Sha'araim £39m £147k £122k 62 1000 1 1 1 56.7 61.1