Cut Out Player Faces Megapack

Our Cut-Out Faces Megapack is the biggest collection of Football Manager Player Faces available. All players are available in the default cut-out style. When you download our Cut-Out Faces Megapack, you'll receive over 450,000 player faces to spice up your copy of Football Manager.

  • 463,302
  • 2024.07 - Released on 15 Apr 2024
Cut Out Player Faces Megapack

mons
17 years ago
2 minutes ago
86,037


(Please Use the technical support thread for troubleshooting)


Polish, Italian, Spanish, Portuguese, French, Italian and Turkish versions of this post
included in this post


Preview of style:
https://sortitoutsi.net/uploads/mirrored_images/RfmPJZyTXF5zsK79iNlW1UJjTSCKBJFDM9XgIR6v.png


Contains 462,958 images of staff, officials & players from all around the world.
*after the 2024.07 update pack has been applied

* Premium Members of sortitoutsi will be able to get a single click download.
* If you are not a premium member, we suggest using the 2024.00 torrent file if you are downloading the complete pack from scratch. Please note, that the torrent is only for the base 2024.00 pack. So download that and then download each update pack in order.
* The torrent file can be found here; once you scroll down, click on the torrents tab and download the 2024.00 torrent.

This is a stand-alone pack intended for use with FM24, but it will work with all versions of the game from FM09 onwards.

The idea behind this Megapack is that everyone downloads it and it gives us a base to work from. Over time with each update pack, we will replace older/poor-quality images with newer/better ones as well as filling in the blanks along the way.

Due to licensing issues, the Dutch and French national team players and staff will not appear unless you apply this fix (or its equivalent for the version of FM that you're playing).

Where is the icons pack?
This sister pack displays the tiny preview images you get in the game. If you want to download the whole icons pack, you need to download the 2024.00 update pack. Alongside the new and improved images in the "regular" update pack, this file contains the entirety of the 2024.00 icons megapack.


Also available now are new default images for those using dark skins.
https://sortitoutsi.net/uploads/mirrored_images/So3nbv0CTBVmYUNe4ie46CPVZIXEFBH8LTjTyWQp.png

Sortitoutsi link

IMPORTANT: THE DARK DEFAULT FACES MUST BE PLACED HERE:
My Documents/Sports Interactive/FM2x/graphics/pictures/players/normal

We're delighted to unveil the new;
Megapack Picture Search Tool
HERE

Just type in the UID of the image you are after and will bring up the current MP image (along with any previous versions of that player, eg. Cristiano Ronaldo - 735216)

How to install update packs
Once you have downloaded an update, move the contents (not the folder itself!!!) of the update into you megapack folder (accepting any overwrite messages you get)
I can not stress enough - copy the CONTENTS into your base folder - DO NOT PLACE THE UPDATE FOLDER WHOLE INTO YOUR BASE FOLDER!
PLEASE READ THE ENCLOSED INSTRUCTIONS FOR FULL DETAILS. (I wrote them to be read)

Possibly does not apply from FM17 onwards
Please ensure that you move your graphics folder to your desktop or rename it PRIOR to opening Steam Workshop.
Steam automatically creates a separate folder & config for EVERY image, be it logo, kit or face, obviously with Megapacks this means your computer will lock up for hours upon hours. It doesn't delete your existing files just creates copies, but it is annoying nonetheless.
Sir William
13 years ago
1 year ago
142
What do you guys think about having an alternative folder in every update?
Mullen18
14 years ago
7 years ago
311
Would just add more size to the already massive files imo
Easy enough to search the alt thread (when/if the search button gets added or is found lol) or download the team packs if your looking for an alt
bautie
13 years ago
5 months ago
50
is this the new forum for the face cut outs?, as the old forum was closed but was the main guy in it was "Rowan" is this the new one now then? as im waiting for 4.13
mons
17 years ago
2 minutes ago
86,037
Polish Translation by marrtac:
(W razie kłopotów zobacz The HELP thread)

Cut-Out Faces Megapack Version 4.0
http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/40megapack-logo.pngPliku można używać w FM09-FM12, nie wszystkie zdjęcia pokażą się w FM08 - kliknij TUTAJ po pomoc dla FM08

Zawiera 92,471 zdjęć sztabu szkoleniowego & zawodników z całego świata. To jest paczka przeznaczona dla FM12.

MEGAPACK Hosty i Linki:Plik Torrent dostępny na fmdownloads.com

Dla tych, którzy mają wszystkie dodatki do MP 3.0 łącznie z 3.12, proszę przeczytać spoiler pod spodem. Jeżeli ściągasz 4.0 od nowa, możesz to pominąć.


Spoiler
Preview of style:


http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/WayneRooneyOverview_Profile.png


Ideą tego Megapacka jest to, że wszyscy go ściągną, co da nam podstawy do dalszej pracy, z biegiem czasu będziemy wydawać poprawki zamieniając zdjęcia starsze/gorszej jakości na nowe/lepsze a także uzupełniać braki.

Dostępna jest także mała modyfikacja, która sprawia, że zdjęcia piłkarza wyświetlane jest w poprawnej wielkości 180x180 tutaj, zamiast domyślnej 130x130. Przykład poniżej:

https://sortitoutsi.net/uploads/mirrored_images/Ha0QNqvm3HbsLyrKMWsXrsTWvLrTKnoNMs3lCCjl.png

Jeżeli grasz na małej rozdzielczości część danych na dole może nie być widoczna.


Dostępne są także nowe domyślne obrazki dla tych, którzy używają ciemnej skórki.

http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/YusufMersinOverview_Profile.png
Download

WAŻNE: CIEMNE DOMYŚLEN TWARZE MUSZĄ BYĆ TUTAJ:
Moje Dokumenty/Sports Interactive/FM12/Skins<br style="mso-special-character: line-break"> <br style="mso-special-character:line-break">

  • Dostępny jest także Face Icons Megapack, tutaj. Ta paczka wyświetla małe obrazki twarzy w twojej grze.[*]Jeśli plik Megapack Zip zostanie uszkodzony podczas ściągania spróbuj TEGO, aby rozwiązać problem.[*]Czasami musisz przeinstalować grę, aby Megapack działał poprawnie albo musisz rozpakować oryginalne twarze od SI. Aby to zrobić postępuj jak w tym video Tutorialu TUTAJ[*]W niektórych rzadkich przypadkach sprawdzenie spójności plików gry FM w Steam może rozwiązać ten problem. Sprawdź jak to zrobić tutaj
Problemy ze ściągnięciem? Odwiedź HELP THREAD.
Stare linki 3.0 i paczki z updatami w środku spoilera.
Italian Translation by Ernesttico:
(Per favore usate la discussione di AIUTO per la risoluzione di problemi)

Cut-Out Faces Megapack Versione 4.0
http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/40megapack-logo.png
NB: Questo file può essere usato con FM09-FM12, non tutte le immagini compariranno in FM08 - cliccate QUI per sapere cosa fare con FM08 Contiene 92.471 immagini di staff, dirigenti e giocatori di tutto il mondo. Questo è un pack funzionante da solo da usare con FM12.

MEGAPACK Hosts e Links:Il file Torrent è disponibile andando su fmdownloads.com

Solamente per coloro che hanno mantenuto aggiornato il Megapack con tutti gli aggiornamenti della versione 3.0[b], fino alla 3.12,[/b] leggete per favore lo spoiler poco più in basso. Se state scaricando la versione 4.0 da capo, trascurate questo passaggio.


Spoiler
Anteprima di visualizzazione:


http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/WayneRooneyOverview_Profile.png


L'idea a monte di questo Megapack è che ognuno lo possa scaricare e che sia una base da cui partire per migliorarlo: col tempo all'interno di ogni aggiornamento rimpiazzeremo le immagini più vecchie/con scarsa qualità con altre più nuove/migliori, cercando allo stesso tempo di trovare le immagini mancanti .

Troverete anche un piccolo mod, per visualizzare le facce dei giocatori nella loro grandezza reale di 180x180 qui, invece che con le dimensioni standard del gioco di 130x130. Eccovi un esempio nello screenshot qui sotto:

https://sortitoutsi.net/uploads/mirrored_images/Ha0QNqvm3HbsLyrKMWsXrsTWvLrTKnoNMs3lCCjl.png

Da notare che questo mod potrebbe tagliare parte della porzione inferiore delle informazioni del giocatore se state giocando con una risoluzione bassaSono ora disponibili anche le nuove immagini default per coloro che utilizzano skin scure.

http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/YusufMersinOverview_Profile.png
[size="2"]Download[/size]

IMPORTANTE: LE FACCE DEFAULT SCURE DEVONO ESSERE MESSE QUI:
My documents/Sports Interactive/FM12/Skins<br style="mso-special-character: line-break"> <br style="mso-special-character:line-break">

  • Abbiamo anche realizzato un Megapack per le icone delle facce, disponibile qui. Questo pack "gemello" fa vedere le piccole immagini di anteprima che vi troverete nel gioco.[*]Se il file .Zip del Megapack si corrompe durante il download provate QUESTO per risolvere il problema[*]A volte avrete bisogno di Re-installare il gioco per fare in modo che il Megapack funzioni correttamente o avrete bisogno di Estrarre le immagini originali messe a disposizione dalla Sports Interactive. Per fare ciò seguite il video-tutorial QUI[*]In alcuni rari casi verificare l'integrità della cache di FM all'interno di Steam può aiutare a risolvere altri problemi. Scoprite come fare in questa discussione
Avete problemi a scaricare? Visitate la DISCUSSIONE DI AIUTO.
I links della vecchia versione 3.0 con i relativi aggiornamenti sono presenti all'interno di questo spoiler
Spanish Translation (thanks to Lebohang Mokoena):
(Por favor, usa El hilo de AYUDA si tienes problemas)

Cut-Out Faces Megapack Version 4.0


http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/40megapack-logo.png
NB: Esto se puede usar con FM09-FM12, pero no todas las imágenes se mostrarán en FM08 - Haz click AQUI para ver que hacer con el FM08

Contiene 92.471 imágenes de cuerpo técnico, árbitros y jugadores de todas partes del mundo.

Esto es un pack independiente diseñado para usarse con FM12.Servidores y Enlaces del MEGAPACK:

Todas las descargas están disponibles en fmdownloads.com

Los Miembros Premium de sortitoutsi podrán descargarlo con un simple click, pero si no eres un miembro premium sugerimos usar el archivo torrent para descargar el megapack completo. Haz click en el enlace del pack completo y al final de la página de la membresía premium haz click en los enlaces gratis, y luego en download torrent.

Sólo para aquellos que sigan el curso de las actualizaciones desde la 3.0 hasta la 3.12, por favor leed el siguiente spoiler. Si estas descargando el 4.0 desde el principio, ignora esto.
Spoiler


Vista previa del estilo:
http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/WayneRooneyOverview_Profile.png


La idea que hay detrás de este Megapack es que todo el mundo lo descargue para tener la base con la que trabajamos, ya que todo el tiempo replazaremos imágenes viejas o de mala calidad por otras más nuevas o mejores.

También hay una pequeña modificación disponible para mostrar las caras de los jugadores y el cuerpo técnico en sus medias reales de 180x180AQUI, en vez de la medida actual de 130x130. Esta captura es un ejemplo:

https://sortitoutsi.net/uploads/mirrored_images/Ha0QNqvm3HbsLyrKMWsXrsTWvLrTKnoNMs3lCCjl.png

Date cuenta que esto puede hacer que se corten algunas de las partes inferiores de la información del jugador si juegas con resoluciones más pequeñasTambién hay disponibles nuevas cara por defecto para lo que usen skins oscuros

http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/YusufMersinOverview_Profile.png
Descargar

IMPORTANTE: LAS CARAS POR DEFECTO PARA SKINS OCUROS DEBEN COLOCARSE AQUI
My documents/Sports Interactive/FM12/Skins
  • También producimos el Face Icons Megapack, disponible aqui. Este proyecto hermano muestra las pequeñas previsualizaciones que ves en el juego[*]Si durante la descarga del Zip del Megapack, esta resulta dañada prueba ESTOpara solucionar el problema[*]A veces necesitas reinstalar el juego para conseguir hacer funcionar el Megapack. O también puede que necesites extraer las imágentes originales de SI. Para hacerlo, sigue este videotutorialAQUI[*]En algunos casos muy raros, verificar la caché del FM desde Steam puede solucionar algunos problemas. Mira como en este hilo[*]En algunos casos, la carpeta que contiene las imágenes predeterminadas no se descargan. En dichos casos estan disponibles en mediafire y en sendspace.
¿Algún problema con la descarga? Visita el HILO DE AYUDA.
Los enlaces antiguos de la versión 3.0 y las actualizaciones estan en este spoiler


Portuguese (Brazilian) translation by Saveren:

(Por favor, use o Tópico de AJUDA para solução de problemas)
Cut-Out Faces Megapack Versão 4.0
http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/40megapack-logo.png
NB: Esse pack pode ser usado nos FM08-FM12, nem todas as imagens vão aparecer no FM08 - Clique AQUI para saber o que fazer no FM08
Contém 93,859 imagens de funcionários, árbitros e jogadores de todos os cantos do mundo.*após a atualização 4.01 ser instalada
Este é um pack independente projetado para usar com o FM12.

Servidores e Links do MEGAPACK:

Todos os downloads disponíveis em fmdownload.com
Membros Premium do sortitoutsi poderão baixar o pack com um único clique, se você não é um membro premium nós sugerimos usar o arquivo em torrent se for baixar o pack completo. Clique no link para o pack completo, e na parte inferior da tela de assinatura premium clique em 'free mirrors', o link do torrent está na parte de baixo da página.
Apenas para aqueles que tem baixado desde a versão 3.0, até a 3.12, por favor leia o spoiler abaixo. Se você está baixando a versão 4.0 de uma vez só, por favor ignore.Spoiler

Atualizações da versão 4.0Baixe o Pack Principal ANTES de atualizar!*Atualização 4.01 (9/11/2011) Contém 2,897 imagens novas ou aprimoradas (134MB) Download (Leia informações)
Prévia do Estilo:
http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/WayneRooneyOverview_Profile.png
A ideia por trás desse Megapack é que todos o baixem e nos deem uma base para trabalharmos, após cada lançamento nós iremos trocar imagens velhas/pouca qualidade, por imagens novas/melhores assim como tentaremos preencher todas as imagens em branco dos jogadores.
Há um pequeno mod que mostra os faces do jogadores e funcionários na escala de 180x180 AQUI, maior que a escala padrão de 130x130. Um exemplo está na screenshot abaixo:
https://sortitoutsi.net/uploads/mirrored_images/Ha0QNqvm3HbsLyrKMWsXrsTWvLrTKnoNMs3lCCjl.png
Por favor, tenha em mente que isto pode resultar no sumiço de algumas informações abaixo do jogador se você jogar o jogo em resoluções baixas.Agora também disponíveis novas imagens padrão para aqueles usando skins escuras
http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/YusufMersinOverview_Profile.png
Download
IMPORTANTE: OS FACES ESCUROS DEVEM SER COLOCADOS AQUI:Meus documentos/Sports Interactive/FM12/Skins
  • Nós também criamos o Icons Megapack, disponível aqui. Este projeto irmão mostra pequenas prévias de imagens no jogo.[*]Se o arquivo Zip do Megapack for corrompido durante o download, tente ISTO para solucionar o problema.[*]Algumas vezes você terá que re-instalar o jogo para ter o Megapack funcionando corretamente ou você deve extrair as imagens oficiais da SI. Para fazer isto, siga este tutorial em vídeo AQUI[*]Em alguns casos muito raros, verificar a integridade da pasta do FM direto da Steam pode ajudar a solucionar outros problemas. Descubra como neste tópico[*]Em alguns casos, os arquivos contendo as imagens padrão não são baixados. Nesses casos, estão disponíveis para download no mediafire e no sendspace
Algum problema para baixar? Visite o TÓPICO DE AJUDA.Os links antigos da versão 3.0 e suas atualizações no spoiler abaixoSpoilerGerman translation by wraith:

(Bitte den HILFE Thread für Problemlösungen verwenden!)

Cut-Out Faces Megapack Version 4.0

The link to the Logo was broken: bandwidth exceeded.

Dieser Pack kann mit FM09 – FM12 verwendet werden. Leider werden nicht alle Bilder in FM08 angezeigt.

Enthalten sind 93.859 Bilder von Spielern, Offiziellen und Mitarbeiter aus aller Welt. 93.859* sobald das Update 4.01 eingepflegt wurde.

Diese Komplettversion ist zur Verwendung mit FM12 gedacht.

MEGAPACK Hosts and Links:


Alle Downloads sind verfügbar auf: fmdownloads.com

Premiummitglieder von sortitoutsi können mit einem einfachen Klick downloaden.
Wenn Sie kein Premiummitglied sind, empfehlen wir die Torrentdatei zu verwenden, wenn Sie das vollständige Paket herunterladen wollen. Klicken Sie auf den Link zum vollständigen Paket und am Ende der Schirms „Premiummitglieder" klicken Sie auf „Free Links". Der Link zur Torrentdatei ist am unteren Ende der Seite.

Nur diejenigen, die mit allen Updates zu 3.0, bis hinauf zu 3.12 aktuell geblieben sind, sollten den Spoiler unter diesen Zeilen lesen. Wenn Sie 4.0 von Null an herunterladen, ignorieren Sie den Spoiler bitte.

Updatepakete für 4.0:
Das Hauptpaket ist VOR den Updates herunterzuladen!
Update 4.01 (9.11.2011) Enthält 2.897 neue oder verbesserte Bilder (134MB) Download (Info lesen)

Vorschau des Stils:
This picture link was broken as well.


Das Konzept hinter diesem Megapack ist, dass jeder ihn herunterlädt und damit eine Grundlage schafft auf der wir aufbauen können. Im Lauf der Zeit und mit jeder neuen Veröffentlichung werden wir ältere/Bilder von schlechter Qualität mit neueren/besseren ersetzen und die noch bestehenden Lücken schliessen.

Es gibt auch einen kleinen Mod, der die Gesichter der Spieler und Mitarbeiter in der gedachten Größe von 180x180 Pixeln anzeigt, HIER, anstelle der Standardgröße von 130x130 Pixeln. Dieser Screenshot gibt ein Beispiel:
180x180 mod - pic here

Bitte beachten Sie, dass diese Modifikation dazu führen kann, dass einige Teile der Spielerinformationen abgeschnitten werden können, wenn Sie das Spiel in einer eher niedrigen Auflösung spielen!


Auch erhältlich sind neue Standardbilder für diejenigen, die einen dunklen Bildhintergrund/Skin verwenden:

Link to the pic is/was broken

Download

WICHTIG: Die dunklen Standardbilder müssen in den folgenden Ordner verschoben werden:
Meine Dokumente/Sports Interactive/FM12/Skins

Wir haben auch das Face Icons Megapack erstellt, das hier erhältlich ist. Dieses Schwesterpaket zeigt die kleinen Vorschaubilder als Spielergesichter an.
Wenn die Megapackpaketdatei beim Herunterladen fehlerhaft wird, versuchen Sie hiermit das Problem zu lösen.
Manchmal kann es notwendig sein, das Spiel neu zu installieren, um den Megapack dazu zu kriegen zu arbeiten. Manchmal kann es auch notwendig werden die Originalbilder von SI zu extrahieren. Um dies fertigzustellen befolgen sie dieses Videotutorial.
In manchen Fällen ist der Ordner der die neuen Standardbilder enthält nicht im Download. Für diesen Fall gibt es sie auf mediafire und sendspace.

Probleme mit dem Download? Besuchen Sie den HILFETHREAD.

Alte Links zur 3er Version und den zugehörigen Updatepaketen sind in diesem Spoiler:

spoiler with DL-info for version 3


Turkish translation by elazulreal
Turkish translation of the first post:

Cut-Out Mega Yüz Paketi Versiyon 4.0
http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/40megapack-logo.png


Not: Bu paket FM09-FM12 için rahatlıkla kullanılabilir, ancak FM08'de tüm fotoğraflar görünmeyebilir.

Tüm dünyadaki futbolcular, hakemler ve personellere ait 96,992 fotoğrafı içermektedir.
*4.03 güncellemesi uygulandıktan sonra

Bu paket özellike FM12 için hazırlanmış bağımsız bir pakettir.
Mega Paket Bağlantıları:


Tüm indirmelere fmdownloads.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sortitoutsi Premium üyeleri tek tıklamayla indirebilir. Eğer premium üye değilseniz ve tüm paketi indirmek istiyorsanız torrent dosyasını kullanmanızı öneririz. Complete Pack bağlantısına tıkladıktan sonra Premium üyelik kısmının altındaki Free Links'e tıklayın. Torrent dosyası sayfanın en sonunda yer almaktadır.

Tüm 3.0 güncellemelerini, 3.12'ye kadar, düzenli şekilde elinde bulunduranlar hemen altta bulunan açıklamayı okuyunuz. Eğer 4.0 güncellemesini sıfırdan yükleyecekseniz bu kısmı dikkate almayınız.

4.00 Güncellemesi (Var olan 3.12 klasörünü kullananlar için) (27/10/2011) 3,224 yeni veya güncellenmiş fotoğrafları içerir (153MB) İndir

4.0 için Güncelleme Paketleri
Bu güncellemelerden önce ana paketi indirin !

4.01 Güncellemesi (9/11/2011) 2,897 yeni veya güncellenmiş fotoğraf içerir (134MB) İndir
4.02 Güncellemesi (29/11/2011) 2,771 yeni veya güncellenmiş fotoğraf içerir (134MB) İndir
4.03 Güncellemesi (22/12/2011) 3,764 yeni veya güncellenmiş fotoğraf içerir (170MB) İndir

Önizleme:
http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/WayneRooneyOverview_Profile.png


Bu mega paketin hazırlanmasının amacı herkesin indirebilmesini sağlamak ve üzerinde çalışmak için bir temel oluşturmak. Zamanla her güncellemede eski/kalitesiz fotoğrafları yeni/kaliteli olanlarıyla değiştiriyor ve boşlukları dolduruyoruz.

Ayrıca BURADA oyuncu ve personel fotoğraflarını 130x130 ebatları yerine orijinal 180x180 ebatlarında kullanabilmeniz için hazırlanmış küçük bir eklenti bulunmakta. Örnek:
https://sortitoutsi.net/uploads/mirrored_images/Ha0QNqvm3HbsLyrKMWsXrsTWvLrTKnoNMs3lCCjl.png


Bu eklentinin düşük çözünürlükte oynadığınızda oyuncu bilgilerinin alt kısımlarından bazılarının görünmemesine yol açabileceğini unutmayın.

Ayrıca koyu tema kullananlar için yeni temel resimler bulunmaktadır.
http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/YusufMersinOverview_Profile.png


İndir

ÖNEMLİ: Koyu temel fotoğraflar Belgelerim/Sports Interactive/FM12/Skins içerisine yerleştirilmelidir.
  • Ayrıca buradan erişebileceğiniz Yüz Simgeleri Mega Paketi'ni hazırladık. Bu kardeş paket oyuncuların oyunda küçük önizleme fotoğraflarını gösterecektir.[*]Eğer Mega Paket indirme sırasında bozulursa BURADA yazan çözümü uygulamayı deneyin.[*]Bazen Mega Paketin doğru çalışabilmesi için oyunu yeniden yüklemeniz ya da SI orjinal fotoğraflarını çıkartmanız gerekbilir. Nasıl yapacağınızı anlatan video anlatımı için TIKLAYIN[*]Nadiren yaşanabilecek diğer problemleri çözebilmek için Steam içerisinden Football Manager içerik dosyalarını doğrulamanız gerekebilir.[*]Bazı durumlarda orijinal fotoğrafları içeren klasör indirilmeyebilir. Bu durumda bunları mediafire veya sendspace üzerinden indirebilirsiniz.
İndirmekte sorun mu yaşıyorsunuz? YARDIM KONUSU'nu ziyaret edin.

Eski 3.0 bağlantılarını ve güncellemelerini spoiler içerisinde bulabilirsiniz.


French translation by kinmar:

[size="3"](Merci d'utiliser le lien d'AIDE pour l'assitance)


Cut-Out Faces Megapack Version 4.0[/size]


http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/40megapack-logo.png

NB: Cela peut être utilisé pour FM09 à FM12, toutes les images ne pourront être visible dans le FM08 - cliquez ICI pour savoir quoi faire avec FM08

Contient [size="5"]108 512 images de staff, officiels et joueurs du monde entier.[/size]108,512
*après que tous les packs jusqu'à la 4.08 aient été installés

C'est leseul pack destiné à être utilisé avec FM12.Serveurs et liens du :


Tous les téléchargements sont disponible sur [size="6"]fmdownloads.com[/size]

Les membres Premium de sortitoutsi seront en mesures d'obtenir un seul lien à télécharger, Si vous n'êtes pas membre premium, nous vous conseillons d'utiliser le fichier torrent 4.0 si vous téléchargez le pack complet.
Cliquez sur le lien pour le pack 4.0 complet et en bas de l'écran abonnement premium, cliquez sur les liens gratuits, le lien torrent est en bas de la page.


Merci de noter qu'en raison de la nature de Torrents SEULEMENT la 4.0 est disponible.
Alors téléchargez cela et ensuite télécharger chaque mise à jour dans l'ordre.

Seulement pour ceux qui ont tenu à jour avec tous les mises à jour 3.0 à 3.12, merci de lire le spoiler juste au-dessous. Si vous téléchargez à partir de 4.0, merci de ne pas en tenir compte.
*Update 4.00 (Pour une utilisation avec les dossiers 3.12 existants) (27/10/2011) Contient 3,324 images nouvelles ou améliorées. (153MB) Téléchargement (Lire les infos)

Packs de mise à jour pour 4.0
Téléchargez le pack principalAVANT les mises à jours!
*Mise à jour 4.01 (9/11/2011) Contient 2,897 images nouvelles ou améliorées (134MB) Téléchargement (Lires les infos)
*Mise à jour 4.02 (29/11/2011) Contient 2,771 images nouvelles ou améliorées (134MB) Téléchargement (Lires les infos)
*Mise à jour 4.03 (22/12/2011) Contient 3,764 images nouvelles ou améliorées (170MB) Téléchargement (Lires les infos)
*Mise à jour 4.04 (18/1/2012) Contient 3,660 images nouvelles ou améliorées (166MB) Téléchargement (Lires les infos)
*Mise à jour 4.05 (6/2/2012) Contient 3,424 images nouvelles ou améliorées (158MB) Téléchargement (Lires les infos)
*Mise à jour 4.06 (7/3/2012) Contient 4,402 images nouvelles ou améliorées (200MB) Téléchargement (Lires les infos)
*Mise à jour 4.07 (31/3/2012) Contient 3,408 images nouvelles ou améliorées (160MB) Téléchargement (Lires les infos)
*Mise à jour 4.08 (24/4/2012) Contient 3,445 images nouvelles ou améliorées (157MB) Téléchargement (Lires les infos)

Aperçu du style:
http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/WayneRooneyOverview_Profile.png


L'idée derrière ce Megapack c'est que tout le monde les télécharge et que cela nous donne une base pour travailler à partir de cela, et au fil du temps, à chaque nouvelle version, nous allons remplacer les images ancienne / de mauvaise qualité avec des plus récentes / meilleure qualité ainsi que de remplir les blancs tout au long du chemin.

Il y a aussi un petit mode disponible pour afficher les visages des joueurs et du personnel dans leur bonne taille 180x180ICI, plutôt que la valeur par défaut 130x130. Un exemple avec la capture d'écran ci-dessous :

https://sortitoutsi.net/uploads/mirrored_images/Ha0QNqvm3HbsLyrKMWsXrsTWvLrTKnoNMs3lCCjl.png


Merci de noter que cela pourrait entraîner des recadrages de quelques-unes des parties inférieures de l'information sur les joueurs si vous jouez dans les basses résolutions.


Disponible aussi désormais ce sont les images par défaut pour ceux qui utilisent les skins foncées.

http://i1117.photobucket.com/albums/k597/sortitoutsi_help/YusufMersinOverview_Profile.png

Télécharger

IMPORTANT: LES VISAGES PAR DEFAUT DEVRONT ÊTRE PLACES ICI:
Mes documents/Sports Interactive/FM12/Skins
  • Nous avons également produit le Megapack Face icônes disponible ici. Ce pack soeur affiche les images d'aperçu petites que vous obtenez dans le jeu.[*]Si le fichier Zip Megapack devient corrompu pendant le téléchargement essayerCECI pour régler le problème.[*][color="#4169e1"]Vous devez parfois réinstaller le jeu pour que le Megapack fonctionne correctement ou vous devrez peut-être extraire des images originales de SI. Pour ce faire suivez ce tutoriel vidéo ICI [/color][*][color="#dda0dd"]Dans certains cas rares Vérifier l'intégrité de la mémoire cache FM à partir de Steam peut aider à résoudre d'autres problèmes. Trouver comment dans ce sujet.[/color][*]Dans certains cas, le dossier contenant les nouvelles images par défaut n'est pas en cours de téléchargement. Dans ces cas, il est disponible sur mediafire et sur sendspace.
Des Problèmes de téléchargement? Visitez le SUJET D'AIDE.
Anciens liens 3.0 et packs de mise à jour à l'intérieur de ce spoiler.
Télécharger le pack principal AVANT les mises à jour!
*Update 3.1 (5/11/2010) Contains 2,287 new or improved images (105MB) Download (extra links: Filefront / Sendspace / Mediafire)
*Update 3.2 (25/12/2010) Contains 3,199 new or improved images (143MB) Download (Read info)
*Update 3.3 (10/1/2011) Contains 3,000 new or improved images (135MB) Download (Read info)
*Update 3.4 (7/2/2011) Contains 2,808 new or improved images (130MB) Download (Read info)
*Update 3.5 (23/2/2011) Contains 3,046 new or improved images (134MB) Download (Read info)
*Update 3.6 (3/4/2011) Contains 3,508 new or improved images (156MB) Download (Read info)
*Update 3.7 (1/5/2011) Contains 3,211 new or improved images (144MB) Download (Read info)
*Update 3.8 (5/6/2011) Contains 3,025 new or improved images (136MB) Download (Read info)
*Update 3.9 (2/7/2011) Contains 3,011 new or improved images (136MB) Download (Read info)
*Update 3.10 (18/8/2011) Contains 3,806 new or improved images (173MB) Download (Read info)
*Update 3.11 (12/9/2011) Contains 3,444 new or improved images (159MB) Download (Read info)
*Update 3.12 (30/9/2011) Contains 2,604 new or improved images (120MB) Download (Read info)

Please download MEGAPACK V3.0, then add update 3.1, then 3.2, etc. THEY MUST BE IN ORDER

Once you have downloaded an update, move the contents (not the folder itself!!!) of the update into you megapack folder (accepting any overwrite messages you get)

I can not stress enough - copy the CONTENTS into your base folder - DO NOT PLACE THE UPDATE FOLDER WHOLE INTO YOUR BASE FOLDER!

PLEASE READ THE ENCLOSED INSTRUCTIONS FOR FULL DETAILS. (I wrote them to be read)


++++++NOTE RE: DONATIONS+++++++++++
Je comprends que cela puisse paraître un peu cru, mais nos serveurs ici sur sortitoutsi.net ont récemment pris un énorme succès quand nous avons essayé de lancer le Megapack avec une nouvelle version du site, donc je demande que ceux d'entre vous qui peut-être ne sont pas membres Premium , mais profitent de l'utilisation du site pour ses graphismes (Faces Megapack inclus) pourraient envisager de faire don afin d'aider nos coûts de fonctionnement?

L'annonce concernant la question est ICI

Vous pouvez faire un don faible ou autant que vous le souhaitez, tant que chaque centime nous aident dans nos coûts et contribuent à créer un meilleur site pour nous tous.
hjs
16 years ago
2 years ago
1,643
Premium
Just noticed that the 4.12 link is not in the OP,or am i wrong?I've got it anyway.
mons
17 years ago
2 minutes ago
86,037
By Green Lion | Permalink | On 30 September 2012 - 14:02 PM
What do you guys think about having an alternative folder in every update?

Nope. I've got enough on my plate already without worrying about that...By bautie | Permalink | On 30 September 2012 - 14:22 PM
is this the new forum for the face cut outs?, as the old forum was closed but was the main guy in it was "Rowan" is this the new one now then? as im waiting for 4.13

Yes this is the new forum. 4.13 will be out in due course.By hjs | Permalink | On 30 September 2012 - 20:41 PM
Just noticed that the 4.12 link is not in the OP,or am i wrong?I've got it anyway.

Now fixed. For the record, we are also aware that the formatting is slightly wonky in this thread and we're looking to find what the issue is in order to solve it.
Sir William
13 years ago
1 year ago
142
The biggest problem is not having. Search function
Mullen18
14 years ago
7 years ago
311
You already said in another thread, im sure its been noted
PJFTavares
13 years ago
11 years ago
11
Banned
Great job with the web site...
Azrael
13 years ago
12 hours ago
92
Is the option for following this thread active?
Rowan
16 years ago
1 month ago
1,970
Not sure I understand the question Azrael...? I wonder why we're all talking in Italics....
mons
17 years ago
2 minutes ago
86,037
By Rowan | Permalink | On 02 October 2012 - 10:01 AM
Not sure I understand the question Azrael...? I wonder why we're all talking in Italics....

That's cos there's a lost italic tag in the OP which is proving exceedingly hard to locate
Azrael
13 years ago
12 hours ago
92
By Rowan | Permalink | On 02 October 2012 - 09:01 AM
Not sure I understand the question Azrael...? I wonder why we're all talking in Italics....

I meant...there is still no option to subscribe to this thread, isn't it?
Rowan
16 years ago
1 month ago
1,970
Ah. Nope, not yet, that's one of the top priorities for Rob to sort out.
Azrael
13 years ago
12 hours ago
92
mons
17 years ago
2 minutes ago
86,037
4.13 is now out - it includes 3,591 new or improved images for a total file size of 173MB. It takes the total of MP images to 116,547.

This will be the final update pack for this version of the megapack. Further announcements on 5.0 will be out very soon
Mullen18
14 years ago
7 years ago
311
Well done everyone involved in the 4.0 megapack

ps. Getting a much quicker download speed than I have the last few updates
kfnielsen
17 years ago
4 hours ago
2,630
Premium
Many thx for all the packs
cheers
Baja
14 years ago
3 weeks ago
35,837
Tnx Mons,and ofc everybody else involved in making this update One of the best updates 'till now
Sir William
13 years ago
1 year ago
142
There should be a sort of "Vote" to elect the 7 Cut-Outs that will be in the Megapack 5.0 Preview Image
Side Splitting Pass
14 years ago
2 years ago
29,534
Premium
By Green Lion | Permalink | On 14 October 2012 - 22:11 PM
There should be a sort of "Vote" to elect the 7 Cut-Outs that will be in the Megapack 5.0 Preview Image


Ok I'll start. Any 7 Charlton players will do fine.
jumberto
16 years ago
1 month ago
1,111
There's about 50 players on my cutout preview image
adam_thomas
16 years ago
2 weeks ago
11
Premium
Massive THANK YOU to all those who have put so much work into Megapack 4!!!
ritchieuk2000
13 years ago
3 weeks ago
3
Premium
Huge huge thanks to all involed in all the megapacks, you make the game a much nicer experience. Ok time for a daft question, will the Megapack 4 be compatible with FM13, or will we have to start again? I hope it will be compatible as I am still using FM11 and it works fine on there.

Apologies if this has been asked before.
garyh
16 years ago
4 years ago
322
By ritchieuk2000 | Permalink | On 15 October 2012 - 15:36 PM
Huge huge thanks to all involed in all the megapacks, you make the game a much nicer experience. Ok time for a daft question, will the Megapack 4 be compatible with FM13, or will we have to start again? I hope it will be compatible as I am still using FM11 and it works fine on there.

Apologies if this has been asked before.


All megapacks should work with version 09,10,11,12, and the new 13 only 08 will struggle and would need splitting in to smaller packs to work, hope that helps mate
ritchieuk2000
13 years ago
3 weeks ago
3
Premium
By garyh | Permalink | On 15 October 2012 - 17:40 PM
All megapacks should work with version 09,10,11,12, and the new 13 only 08 will struggle and would need splitting in to smaller packs to work, hope that helps mate


That's great, thanks very much Gary, presumably it would just be a case of moving the Graphics folder from FM11 to FM13.
Ernesttico
13 years ago
1 week ago
4,777
Thanks as usual guys! Fantastic work once again!
begoodpam
17 years ago
1 year ago
283
Thx to all cutters, KUTGW.
piethief100
14 years ago
4 months ago
3
Premium
Quick question, I'm currently downloading the FM13 beta, and thought it was about time I updated my facepack data. I opted for the complete torrent, but the torrent is named 5.0 - I was expecting it to be up to 4.13. Could somebody clarify the status on this? Is it 4.13 or 5.0?

I just want to make sure I have a clear idea of what update I've downloaded to make it easier when it comes to updating in the future.

Cheers.

You'll need to Login to comment