Name
Al-Sadd Sports Club
Nation
Qatar
Division
Qatari Stars League
Reputation
110
Average Age
Balance
£12m
Wage Budget
£180k
Training Facilities
11
Youth Facilities
10
Youth Academy
11
Stadium Capacity
13000
Average Attendance
3000
Ability
61.88
Potential
63.87

Al-Sadd Sports Club Players

Name Age Position Wage Value Cost Expires Rating Potential
Raúl 36 AM/F C £65k £948k £556k 31-12-2014
Mamadou Niang 33 AM L, ST £73k £633k £359k 29-06-2015
Lee Jung-Soo 33 D LC £2k £122k £64k 31-12-2014
Khalfan Ibrahim 32 AM (RLC) £5k £0 £0 31-12-2014
Kader Keita 31 AM R £73k £925k £521k 31-12-2015
Abdelkarim Hassan 26 D/WB (L) £610 £3m £4m 31-12-2014
Nadir Belhadj 38 D/WB/M/AM (L) £15k £65k £57k 31-12-2014
Hasan Al-Haydos 29 M/AM (R), ST (C) £2k £2m £1m 31-12-2014
Saad Abdulla Al-Sheeb 30 GK £1k £2m £2m 31-12-2014
Abdullah Koné 33 D C £1k £7k £510 31-12-2014
Mosaab Khoder 27 D/WB (R) £660 £92k £37k 31-12-2014
Mesaad Ali Al-Hamad 35 D/WB/M (R) £2k £25k £33k 31-12-2014
Ali Asad 27 M/AM (C) £240 £86k £34k 31-12-2014
Mohammed Saqr 39 GK £1k £0 £0 31-12-2013
Wesam Rizik 39 DM, M/AM (C) £1k £0 £0 31-12-2014
Mohammed Kasola 33 D (C), DM £3k £81k £107k 31-12-2014
Talal Al-Bloushi 34 DM, M (C) £2k £14k £14k 31-12-2014
Jaser Yahya Zakaria 27 M (C) £200 £38k £29k 31-12-2014
Abdulrahman Al-Dhahri 29 D (C) £210 £7k £4k 31-12-2014
Ibrahim Majid 30 D (LC) £2k £76k £62k 31-12-2014
Yousef Ahmed 31 AM (R), ST (C) £2k £213k £477k 31-12-2014
Al-Mahdi Mukhtar 28 D (C) £220 £469k £258k 31-12-2014
Nasser Nabeel 30 ST (C) £820 £0 £0 31-12-2014
Tahir Zakariya 24 D C £860 £27k £11k 31-12-2014
Hilal Mohammed 27 M (L), AM (LC), ST (C) £760 £38k £31k 31-12-2014
Fahad Saket Al-Shammari 29 ST (C) £260 £9k £3k 31-12-2014
Mohammed Abdulrab Al-Yazidi 32 DM, M/AM (C) £2k £104k £57k 31-12-2014
Saleh Bader Al-Yazidi 27 AM (R), ST (C) £200 £52k £28k 31-12-2014
Abdulla Mohammed Al-Break 29 D RC £960 £21k £9k 31-12-2014
Hamad Faraj Al-Mass 29 D (R) £240 £8k £4k 31-12-2014
Omar Yahya Rabah 28 M/AM (L) £270 £26k £10k 31-12-2014
Jassim Malalla 22 D C £140 £5k £3k 31-12-2014
Hamza Al-Sanhaji 19 ST £110 £2k £3k 31-12-2014
Hisham Bou Zayd 21 M C £160 £7k £6k 31-12-2014
Muhannad Naim Hussain 20 GK £140 £4k £4k 31-12-2014