Name
Gomelzheldortrans
Nation
Belarus
Division
Belarusian First League
Reputation
29
Average Age
Balance
£248k
Wage Budget
Training Facilities
7
Youth Facilities
8
Youth Academy
4
Stadium Capacity
3400
Average Attendance
600
Ability
51.32
Potential
53.32

Gomelzheldortrans Players

Name Age Position Wage Value Cost Expires Rating Potential
Andrey Gorovtsov 33 D RC, DM £160 £490 £200 31-12-2014
Pavel Krechin 34 SW, D C £100 £90 £0 31-12-2014
Pavel Dimitrov 38 AM (RL), ST (C) £130 £0 £0 31-12-2014
Dmitriy Savitskiy 35 D (L) £70 £0 £0 31-12-2014
Ivan Zhestkin 29 WB (R), DM, M (C) £90 £3k £1k 31-12-2014
Sergey Khmelev 35 D (C), DM, M (C) £60 £0 £0 31-12-2014
Alexandr Tchub 41 M (RC) £100 £0 £0 31-12-2014
Andrey Kuzmich 21 D C £80 £670 £40 31-12-2014
Denis Yakhno 27 M (L), AM (LC), ST (C) £30 £455 £0 31-12-2015
Dmitriy Gomza 33 ST (C) £190 £1k £1k 31-12-2014
Ilya Zatenko 26 ST (C) £130 £310 £0 31-12-2015
Ilya Fedorenko 35 AM (C), ST (C) £130 £0 £0 31-12-2014
Sergey Pyrkh 34 DM, M/AM (RC) £130 £0 £0 31-12-2014
Alexandr Yudenkov 35 M (RL) £60 £0 £0 31-12-2014
Alexandr Zazimko 36 D (C) £70 £0 £0 31-12-2014
Andrey Silivonchik 32 GK £30 £2k £0 31-12-2014
Vitaliy Ignatenko 27 D/WB (R) £40 £262 £0 31-12-2014
Artem Boiko 28 D R £80 £380 £20 31-12-2014
Vadim Goptarevskiy 35 M LC £30 £20 £0 31-12-2014
Evgeniy Rakomsin 25 GK £30 £118 £0 31-12-2014
Andrey Lavrenchyuk 31 M (RL), AM (R) £140 £373 £373 31-12-2014
Denis Kazakov 21 ST £30 £120 £100 31-12-2014
Alexey Krivosheev 27 M C £80 £300 £110 31-12-2014

Gomelzheldortrans Staff