Football Manager Data Update

Latest Transfers and Updated Squads for Football Manager.

  • Updated 25 Feb 2021
  • 11,555 Changes
  • 239 Contributors
  • FM21.0

Botev Vratsa - Football Manager Data Update

Alassane N'Diaye
#28050572
Angel Tsolov
#22037521
Angel TsolovAngel Tsolov has been transferred to Botev VratsaBotev Vratsa.
Angel TsolovAngel Tsolov now has a role as Player.
Angel TsolovAngel Tsolov now has a contract of £193 per week until 30th June 2022.
Asen Rusinov
#22086564
Atanas Zehirov
#22013946
Chavdar Ivaylov
#22055219
Damyan Damyanov
#22071402
Damyan DamyanovDamyan Damyanov now has a role as Player.
Damyan DamyanovDamyan Damyanov is now on loan to Botev VratsaBotev Vratsa until 30th June 2021.
Daniel Gadzhev
#22000486
Daniel Genov
#22018916
Dar Korolev
#67248293
Dar KorolevDar Korolev now has a role as Player.
Denis Rusinov
#22083280
Denis Yonkov
#22083276
Dimitar Burov
#22068273
Dorian Babunski
#67173160
Georgi Radev
#2000060537
Hristo Mitov
#7506574
Hristo Zlatinski
#7502192
Iliya Milanov
#22033461
Released Iliya MilanovIliya Milanov on a free transfer.
Konstantinos Iliev
#22088311
Kostadin Nichev
#22038085
Krasimir Kostov
#22064330
Kristiyan Galabov
#2000008688
Lyudmil Yotov
#22088312
Martin Nikolov
#22060240
Martin NikolovMartin Nikolov has been transferred to Botev VratsaBotev Vratsa.
Martin NikolovMartin Nikolov now has a role as Player.
Miroslav Marinov
#22088313
Nikola Kolev
#22024690
Nikola KolevNikola Kolev has been transferred to Botev VratsaBotev Vratsa.
Nikola KolevNikola Kolev now has a role as Player.
Nikola KolevNikola Kolev now has a contract until 30th June 2022.
Pedro Lagoa
#84127679
Petar Atanasov
#22011008
Petar Genchev
#22070843
Petar GenchevPetar Genchev has been transferred to Botev VratsaBotev Vratsa.
Petar GenchevPetar Genchev now has a role as Player.
Petar GenchevPetar Genchev now has a contract until 30th June 2022.
Ralin Todorov
#22083282
Teodor Georgiev
#2000065666
Tom (Wellington Brito da Silva)
#22006061
Valentin Georgiev
#22083278
Valentin Iliev
#5313413
Valeri Domovchiyski
#7506723
Ventsislav Kerchev
#22066971
Yuliyan Nenov
#22028113